25,Coba
25,COBA
Querétaro, Queretaro De Arteaga, 76226
Other

25,COBA, Querétaro, Queretaro De Arteaga, 76226

礼貌的 KW Álamos

价格: $ 50

次数

卧室

-

在 Sq Ft.

3,290

参考

1020-3771

物业年数:

制造年份

2018


房产类型
  • 豪华型房源
  • 居民住房土地
地址

25,COBA, Querétaro, Queretaro De Arteaga, 76226
25,COBA
25 25,COBA Querétaro Queretaro De Arteaga 76226
Phone: +521 25,COBA 地图
数码宣传册
几页
内容
  • 详细的说明
  • 代理联系资料
  • 高清图片

数码营销单页
第一页
内容
  • 详细的说明
  • 代理联系资料
  • 高清图片

25,COBA 列于: KW Álamos

25,COBA
Querétaro, Queretaro De Arteaga, 墨西哥